Aktiemäklare

Om man vill börja handla med aktier är det mycket viktigt att välja en aktiemäklare som passar för den typ av handel man avser att bedriva. Ibland kan det till och med löna sig att öppna konton hos fler än en aktiemäklare, för att kunna dra nytta av deras olika styrkor. Det kan till exempel vara så att den aktiemäklare som erbjuder lägst courtage för handel med små aktieposter blir orimligt dyr när man vill göra ett större köp, och vice versa.

aktiemäklare

Avgifter

Framväxten av aktiemäklare som erbjuder handel med aktier på handelsplattformar på internet har gjort att priserna har kunnat pressas, och man behöver inte längre ha stora belopp att investera för att det ska vara värt avgifterna att köpa aktier.

Med det sagt så kostar det fortfarande att handla med aktier och det är viktigt att kontrollera exakt vad man kommer att betala för sin handel. Ett vanligt misstag bland nybörjare är att bara kolla upp courtaget och inte ta eventuella andra avgifter i beaktande.

Här nedanför ser du några exempel på avgifter och kostnader som kan dyka upp och nagga ditt sparkapital i kanten när du handlar med aktier. Det är ovanligt att en aktiemäklare tar ut alla dessa avgifter samtidigt; istället brukar olika aktiemäklare har olika modeller för sin verksamhet och hur de tjänar pengar på sina klienter. Det gäller att välja den eller de aktiemäklare som passar just dig bäst.

 • Köp-courtage
 • Sälj-courtage
 • Spread
 • Månadsavgift
 • Plattformsavgift. En årlig avgift för att använda handelsplatformen. Kan vara fast eller rörlig. Vid rörlig avgift är det viktigt att dubbelkolla exakt hur den beräknas.
 • Insättningsavgift när du sätter in pengar till ditt konto hos aktiemäklaren
 • Uttagsavgift när du tar ut pengar från ditt konto hos aktiemäklaren
 • Inaktivitetsavift (för konton som inte används under en period)
 • Avgift för att hålla en position öppen över natt

Tips! Kolla också upp hur du kan nå kundtjänsten. Behöver man ringa ett dyrt utlandssamtal varje gång man har en fråga kan det bli kostsamt.

Vad är courtage?

Courtage är en slags transaktionsavgift som du betalar till aktiemäklaren när du genomför ett köp eller en försäljning. Courtage kan vara fast eller rörligt.

 • Fast courtage. Du betalar ett fast belopp per transaktion, till exempel 99 kronor per transaktion.
 • Rörligt courtage. Du betalar en procentsats av aktiepostens värde i courtage, till exempel 0,05 procent.För rörligt courtage finns det ofta ett minimipris som man måste betala även om man gör en pytteliten transaktion. Exempel: Betala 0,05% i courtage, dock alltid minst 9 kronor per transaktion. Vill man göra många små transaktioner är det viktigt att kolla upp vad minimicourtaget ligger på. Att bara betala 0,001% i courtage låter väldigt lockande för småspararen, men det är inte lika roligt när man inser att minimicourtaget är 100 kronor per transaktion.

Räkneexempel rörande courtage

Vilken modell för courtage som är bäst för dig beror på vilken investeringsstrategi du planerar att tillämpa. En modell som är bra för den som gör många små transaktioner är ofta inte alls lämplig för stora långsiktiga investeringar, osv. Ibland är den bästa lösningen att registrera sig hos flera aktiemäklare för att kunna välja flera olika courtagemodeller och använda varje för en specifik typ av affär, istället för att nöja sig med en mellanmjölksmodell som fungerar halvbra för flera olika strategier.

Exempel: Mäklare A vs. Mäklare B

Mäklare A tar ut 0,3% i courtage, dock alltid minst 20 kronor.

Mäklare B tillämpar ett fast courtage på 69 kronor oavsett affärens storlek.

Scenario 1: Du planerar att varje månad göra en överföring av 1500 kr till ditt handelskonto och använda pengarna för att köpa aktier i två olika bolag (750 kr vardera). Du gör alltså två affärer per månad, där varje affär omfattar 750 kronor. Det blir totalt 24 affärer per år.

Mäklare A: 750 kronor x 0,003 = 2,25 kronor. Du betalar dock alltid 20 kronor per transaktion, så det blir 20 kr x 24 transaktioner = 480 kronor. Du betalar 480 kronor i courtage under året.

Mäklare B: 69 kronor x 24 transaktioner = 1 656 kronor. Du betalar 1 656 kronor i courtage under året.

Som du ser är Mäklare A bäst om det här är din investeringsplan.

Scenario 2: Du har fått ett större arv och vill investera 300 000 kronor av pengarna i aktier i två olika bolag. Din plan är alltså att göra två affärer under året, och varje affär kommer att omfatta 150 000 kronor.

Mäklare A: 150 000 kronor x 0,003 = 450 kronor. Du gör två sådana affärer, det vill säga 2 x 450 kronor. Du betalar 900 kronor i courtage under året.

Mäklare B: Du går två transaktioner och betalar 69 kronor per transaktion, det vill säga 2 x 69 kronor. Du betalar 138 kronor i courtage under året.

Månadsavgifter

Det finns aktiemäklare som tar ut en månadsavgift oavsett om du handlar eller ej. Vissa gör det för alla kontoyper, andra bara för vissa kontotyper.

Kontotyper med månadsavgift är vanligen sådana där det ingår många specialfunktioner och tjänster, annars skulle ju handlare inte vara särskilt intresserade av att betala för kontot. Det kan till exempel handla om nyhetsservice, tillgång till avancerade verktyg, och liknande.

Som nybörjare är det sällan värt kostnaden att betala månadsavgift för att få tillgång till avancerade verktyg och tjänster.

Värt att veta är också att konton med månadsavgift ofta är skräddarsydda för att passa de behov som finns hos mycket aktiva handlare som gör många affärer per handelsdag och/eller ägnar sig åt avancerad teknisk analys. Är man mer av en långsiktig investerare som gör få köp har man mindre nytta av det man får för månadsavgift hos denna typ av konton.

Månadsavgift istället för courtage

Det finns aktiemäklarkonton där du betalar en fast månadsavgift istället för att betala courtage på din handel. Om detta är värt pengarna beror förstås till stor del på din strategi. Räkna på vad du betalar i courtage under en genomsnittlig månad och se om det är mer eller mindre än den fasta månadsavgiften.

Hur ser utbudet av aktier ut?

Det här är en punkt där aktiemäklare kan skilja sig rejält från varandra. Vill man till exempel kunna handla i många olika svenska aktier är det vanligen bäst att hålla sig till en svensk aktiemäklare, eftersom de brukar ha störtst utbud. Kontrollera om det bara är aktier listade vid de svenska börserna som är tillgängliga (Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equity), eller om du även för tillgång till aktier från andra svenska handelsplatser, till exempel Spotlight (Aktietorget).

Värt att tänka på är att courtaget hos vissa aktiemäklare är billigare för inhemska aktier än utländska. Det finns också aktiemäklare där courtaget är högre för aktier i bolag som är listade utanför Norden.

Tillgång till andra finansiella instrument än aktier

Vill du kunna handla med andra finansiella instrument än bara aktier? Kontrollera i så fall vad aktiemäklaren har för utbud på den punkten, och vilka vilka kostnader som gäller.

Exempel på populära val är fondandelar (inklusive ETF) och aktieoptioner.

Tips! Ibland kan de vara bäst att ha konton hos flera olika mäklare för att uttnyttja deras olika styrkor, och till exempel handla med aktier hos en mäklare, svenska fondandelar hos en annan och utländska fondandelar hos en tredje.

Tillgång till analysverktyg

Många aktiemäklare ger sina klienter tillgång till diverse aktieanlysverktyg på handelsplattformen. Exakt vilka verktyg man får använda sig av beror ofta på vilken typ av konto man har eller hur mycket pengar man har omsatt.

Som nybörjare är det ofta bättre att välja aktiemäklare baserat på andra faktorer än exakt vilka analysverktyg som erbjuds. Ett enormt utbud av analysverktyg kan inte kompensera för att man är nybörjare och fortfarande håller på att lära sig grunderna för aktiehandel, aktiemarknaden, osv. Tvärt om kan avancerade analysverktyg vara förvirrande för nybörjaren och få en att göra olämpliga investeringar. Med mycket begränsad kunskap och erfarenhet i ryggsäcken kan det kan vara svårt att sätta in resultaten i rätt kontext, och som nybörjare har man också svårare för att avgöra vilka verktyg som faktiskt gör nytta och vilka som mest är nys. Vårt tips är därför att du som är nybörjare gör grundjobbet och utbildar dig om aktiemarknaden istället för att lägga tid och energi på diverse avancerade tekniska lösningar.

När man har kommit en bit på vägen kan däremot olika analysverktyg vara behjälpliga, särskilt om man är intresserad av att utforska teknisk analys (TA).

Tillgång till kredit

Många aktiemäklare erbjuder sina klienter kredit. Det finns flera typer av krediter, till exempel:

 • Hävstångshandel
 • Låna pengar med dina aktier som säkerhet för att göra nya investeringar via aktiemäklaren
 • Låna pengar till vad som helst med dina aktier som säkerhet

Hävstångshandel

Hävstångshandel innebär att du betalar en viss del av köpet med dina pengar och lånar resten från aktiemäklaren, i propotion till hur mycket du själv har lagt in.

Exempel: Aktiemäklaren erbjuder dig en hävstång på 1:30 för aktieköp. Detta innebär att om du själv lägger in 1000 kronor kan du låna max 30 000 kronor och göra ett köp för max 30 000 kronor.

Lån med aktier som säkerhet för att göra nya investeringar

Många aktiemäklare låter dig belåna dina befintliga värdepapper för att göra nya investeringar genom aktiemäklaren. De värdepapper du redan äger fungerar alltså som säkerhet för ett lån som gör att du kan köpa fler värdepapper via samma mäklare.

Låna pengar till vad som helst med dina aktier som säkerhet för lånet

Det här är en ovanligare typ av kredit, men det finns flera aktiemäklare som erbjuder denna service. Med dina aktier som säkerhet kan du låna pengar från aktiemäklare och använda till vad som helst. Du kan alltså till exempel använda dem för att laga bilen, fixa något i hemmet eller till och med göra en investering via någon annan mäklare. I vissa situationer är det mer fördelaktigt att belåna sina aktier istället för att sälja av dem när man behöver tillgång till kontanter.

Vad menas med belåningsvärde?

Hos mäklare som låter dig låna pengar med aktier som säkerhet har olika aktier ha olika belåningsvärde. Belåningsvärdet anger hur mycket pengar du kan låna med den aktien som säkerhet. Belåningsvärdet beror på flera faktorer, inklusive nuvarande marknadsvärde, hur likvid aktien är och hur stabilt aktiebolaget anses vara. Ett stabilt storföretag, till exempel en svensk storbank, har ofta ett belåningsvärde på 80% av nuvarande marknadsvärde. Samtidigt finns det vissa aktiebolag har så lågt belåningsvärde att aktiemäklaren helt har diskvalificerat dem som säkerhet för lån.

Tvångsförsäljning av aktier

Att låna pengar från din aktiemäklare innebär givetvis alltid en viss risk. En av de faktorer som spelar roll här är aktiemäklarens användning av stopp loss för belånade aktier. För att skydda sig själv är det mycket vanligt att en aktiemäklare i villkoren för lånet stipulerar att dina aktier kommer att säljas av automatiskt om marknadsvärdet sjunker under en viss specifik punkt. Detta eftersom aktiemäklaren inte vill att värdet på säkerheten ska sjunka under vad du är skyldig.

Värt att tänka på är att om det inträffar en tillfällig dipp på marknaden kommer sådana belånade aktier att säljas av automatiskt. Om du inte hade belånat dina aktier hade du kunnat välja att sitta still i båten och vänta på att marknaden återhämtar sig, men med belånade aktier som aktiemäklaren har satt en stop loss på har man inte denna frihet. Detta bör man ta med i beräkningen när man överväger att använda kredit som erbjuds av aktiemäklaren.

Insättningar och uttag

Hos svenska aktiemäklare brukar man kunna göra vanliga banköverföringar, men hos utländska aktiemäklare kan det se annorlunda ut och kostanden för transaktioner till och från aktiemäklarkontot kan bli hög.

Här är några exempel på frågor man ska se till att ha svar på innan man väljer en aktiemäklare:

 • Accepterar den här aktiemäklaren insättningar och uttag via en metod som jag är bekväm med att använda?
 • Vad blir totaltkostnaden för en insättning? Räkna med både kostnaden för att använda metoden (t ex kostnaden för att göra en insättning via VISA-kort eller Neteller) och eventuell insättningsavgift som tas ut av aktiemäklaren.
 • Vad blir totaltkostnaden för ett uttag? Räkna med både kostnaden för att använda metoden och eventuell uttagsavgift som tas ut av aktiemäklaren.
 • Finns det begränsningar för hur små insättningar och uttag du kan göra?
 • Finns det begränsningar för hur stora insättningar och uttag du kan göra?
 • Finns det begränsningar för hur ofta du kan ta ut pengar från ditt konto hos aktiemäklaren? Finns det begränsningar för hur ofta du kan ta ut pengar från ditt konto hos aktiemäklaren utan att betala uttagsavgift?