ISK konto

Investeringssparkonto (ISK) är en sparform som kan användas av privatpersoner i Sverige som vill investera i aktier, fondandelar och vissa andra värdepapper.

ISK skapades för att göra det enklare för vanliga privatpersoner att köpa och sälja värdepapper. Om man har sina värdepapper utanför ett ISK – till exempel i en värdepappersdepå – måste man deklarera sina realiserade vinster, och får göra avdrag för realiserade förluster. Detta innebär i sin tur att man måste hålla koll på vad man en gång i tiden köpte sina värdepapper för, och se till att få alla siffror rätt på deklaratonsblanketten. Det innebär också att varje försäljning med vinst utlöser reavinstbeskattning.

Med ett ISK fungerar det helt annorlunda. Du betalar inte skatt på realiserade vinster och får inte göra avdrag för realiserade förluster. Istället görs en schablonbeskattning som baseras på det genomsnittliga värdet på tillgångarna i ditt ISK och de insättningar som gjorts under beskattningsåret.

Det företag du har ditt ISK hos – till exempel en bank – är skyldiga att skicka in all nödvändig information om ditt ISK till Skatteverket. Skatteverket räknar ut vad skattskyldigheten blir för året och alla siffror kommer att finnas förifyllda när du får din deklarationsblankett.

Som du ser är det ur skattehänsende smidigare att köpa, sälja och äga värdepapper i ett ISK. Däremot är ett ISK inte rätt val om det är viktigt för dig att få göra förlustavdrag för realiserade kapitalförluster.

Viktigt: Du får inte göra avdrag för till exempel courtageavgifter, fondförvaltningsavgifter eller liknande för handel som sker i ditt ISK.

Vad kan jag handla med i mitt ISK?

Det beror vem du har ditt ISK hos. Det finns idag många banker och nätmäklare som erbjuder dig att öppna ISK hos dem, och exakt vilka värdepappersslag du får tillgång till beror på vilken eller vilka tillhandahållare du väljer. Det är extremt vanligt att man få tillgång till stora utbud av både aktier och fonder. Därutöver kan det till exempel finnas optioner, certifikat, depåbevis, obligationer, aktieindexobligationer, warranter och liknande.

Olika tillhandahållare erbjuder alltså olika värdepappersslag, och inom varje värdepappersslag varierar utbudet också.

Nästan alla tillhandahållare satsar hårdast på att erbjuda rikligt med aktier och fonder, med det finns undantag. SAVR erbjuder till exempel bara handel med fondandelar – inga andra värdepappersslag.

Värt att veta är också att alla tillhandahållare måste följa lagen om ISK. Det finns nämligen vissa juridiska gränsdragningar för vad man får handla med i sitt ISK. Till exempel är inte aktier i vilka aktiebolag som helst tillåtna, utan det finns vissa regler att följa.

Vilka är de tillåtna tillgångarna för ett ISK?

  • Pengar
  • Finansiella instrument (exempelvis aktier) som är upptagna till handel på en reglerad marknad (gamla begreppet börs) någonstans i världen
  • Finansiella instrument (exempelvis aktier) som handlas på en MTF-plattform inom EES-området
  • Fondandelar

Finansiella instrument är inte tillåtna tillgångar om du, direkt eller indirekt, äger eller på liknande sätt innehar andelar i företaget som motsvarar minst 10 procent av rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget. Vid bedömningen av hur stor andel som du har räknas även innehav som närstående till dig direkt eller indirekt äger. Kvalificerade andelar kan aldrig vara en tillåten tillgång för ett ISK.

Kan en organisation öppna ett ISK?

Nej, ISK är endast för privatpersoner (och deras dödsbon).

Varken företag eller andra organisationer får spara i ett ISK.

Var kan jag skaffa ett ISK?

Det finns många olika tillhandahållare att välja mellan när du vill skaffa ett ISK. Här är några exempel:

Det är tillåtet att ha investeringssparkonton hos flera olika tillhandahållare samtidigt, så du kan öppna fler stycken ISK på olika ställen för att dra nytta av de olika styrkorna hos de olika tillhandahållarna.

Måste jag besöka ett kontor eller skicka in pappersblanketter för att öppna ett ISK?

Nej, det krävs inte. Du kan öppna ett ISK genom att fylla i registreringsformulär på internet och identifiera dig med BankID.

Kostar det pengar att öppna ett ISK?

Det finns massor av aktörer som låter dig öppna ISK hos dem helt gratis. Du behöver inte heller göra någon första insättning av pengar förrän du vill sätta igång med att faktiskt köpa värdepapper.

Hos de flesta aktörer kostar det inte heller något att ha ett ISK – du betalar alltså inte någon månadsavgift eller årsavgift, utan du betalar bara courtage på de affärer du gör. Det finns dock untantag, så dubbelkolla alltid vad som gäller hos den aktör du överväger att skaffa ISK hos. SAVR tar till exempel ut en årlig plattformsavgift.

Är ISK ett bundet/låst sparande?

Nej, du kan när som helst ta ut pengar från ditt ISK. Du kan också när som helst ge order om att värdepapper i ditt ISK ska läggas ut till försäljning.

Värt att veta är också att det brukar (det finns vissa undantag) gå att få sina värdepapper flyttade från sitt ISK hos en aktör till sitt ISK hos en annan aktör. Vanligen krävs att man betalar en administrativ avgift (flyttavgift) till aktören som värdepappren flyttar ifrån.

Omfattas pengar i mitt ISK av den statliga insättningsgarantin?

Ja.

Mer information om vad denna garanti innebär och när man kan få nytta av den hittar du hos riksgalden.se.

Den statliga insättningsgarantin gäller för 1 050 000 kronor per person och institut.

Omfattas mitt ISK av det statliga investerarskyddet?

Ja.

Taket går vid 250 000 kronor.

Mer information om vad det statliga investerarskyddet innebär hittar du hos riksgalden.se.

Hur beskattas ett ISK?

Du behöver inte gå igenom dessa steg eftersom de sköts åt dig, men det kan ändå vara bra att veta hur ens ISK beskattas så att man kan fatta kloka beslut. Det är till exempel en dålig idé att använda sitt ISK som ett sparkonto för kontanter, eftersom man betalar skatt på att pengarna existerar i investeringssparkontot.

Steg 1: Räkna fram kapitalunderlaget för beskattningsåret

För att få fram kapitalunderlaget: Lägg ihop de insättningar du gjort under beskattningsåret + värdet på tillgångarna i ditt ISK den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober (eller första vardagen därefter, när den 1:e inte är en vardag), och dela därefter beloppet med fyra.

Steg 2: Multiplicera kapitalunderlaget med schablonen för att få fram schablonintäkten

Nu ska kapitalunderlaget multipliceras med schablonen för att få fram schablonintäkten.

Schablonen är statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret + 1 procentenhet. Schablonen ska dock alltid vara minst 1,25% så även om statslåneräntan var väldigt låg kan schablonen aldrig hamna under 1,25%.

Kapitalunderlaget x schablonen = schablonintäkten

Steg 3: Betala 30% skatt på schablonintäkten

Du betalar 30% skatt på schablonintäkten.

Exempel: Ponera att ditt kapitalunderlag är 100 000 kronor för beskattningsåret 2020. Statslåneräntan den 30 november 2019 var minus 0,09% så schablonen är 1,25%.

100 000 kr x 1,25% = 1 250 kronor

1 250 kr x 30% = 375 kronor

Du ska betala 375 kronor i skatt för ditt ISK.