SAVR ISK

De flesta finansiella institutet som erbjuder ISK låter dig handla med både aktier och fondandelar i ditt ISK, ochde flesta erbjuder även handel med vissa andra sorters värdepapper (t ex optioner). SAVR fungerar annorlunda eftersom de helt och hållet inriktar sig på handel med fondandelar.

Några viktiga punkter om SAVR:

  • Erbjuder endast handel med fondandelar.
  • Hjälper dig vanligen att få en rejäl rabatt på förvaltningsavgiften för aktivt förvaltade fonder.
  • Tar inte ut något courtage för handel med svenska fondandelar.
  • Tar ut en växlingsavgift för fondandelar som handlas i utländsk valuta.
  • Tar ut en plattformsavgift på 0,09% per år.
  • Det finns cirka 1 300 fonder att välja mellan, både svenska och utländska.
  • Du kan inte flytta värdepapper till ditt SAVR ISK.

När är det smart att välja SAVR?

Det korta svaret är: när du vill investera i aktivt förvaltade fonder som normalt tar ut höga förvaltningsavgifter.

SAVR är särskilt bra för den som vill handla med fondandelar i aktivt förvaltade fonder, eftersom sådana brukar ha tämligen höga fondförvaltningsavgifter och SAVR har gjort sig kända för att lämna rejäla rabatter på dessa avgifter. Detta beror i sin tur på att SAVR precis som alla andra fondmäklare får komission från fonderna när de förmedlar en försäljning, och SAVR har valt att använda en stor del av sina komissioner för att sänka de fondförvaltningsavgifter som spararna behöver betala.

Om du vill handla med passivt förvaltade fonder är SAVR mindre gynnsamt eftersom de brukar ha jämförelsevis låga fondförvaltningsavgifter och SAVR kan inte lämna några markanta rabatter på dem. Detta innebär i sin tur att plattformsavgiften på 0,09% kan bli kännbar, eftersom du kanske inte får rabatter som är tillräckligt stora för att väga upp den.

Värt att nämna i sammanhanget är också att SAVR inte tar ut något courtage på handel med svenska fondandelar, vilket givetvis är ett plus för den som planerar att handla med sådana. Där får man göra en avvägning och se om plattformsavgiften är värd att betala för att slippa courtagen, och vad man skulle betala hos någon annan tillhandahållare för att genomföra motsvarande handel.

Vad kan jag handla med i mitt ISK hos SAVR?

Du kan enbart handla med fondandelar hos SAVR.

Det finns cirka 1 300 olika fonder att välja mellan, både svenska och utländska.

Vad betalar jag i courtage hos SAVR?

  • Du betalar inte något courtage när du handlar med svenska fondandelar.
  • För handel med utländska fondandelar som handlas i annan valuta än SEK betalar du en växlingsavgift på 0,5 procent.

När du bedömer kostnaderna som är förenade med att använda ett ISK hos SAVR är det viktigt att även räkna med den plattformsavgift på 0,09% som tas ut av SAVR.

Är mina investeringar låsta för någon viss tid?

Nej, SAVR ISK är inte ett låst sparande. Du kan när som helst ta ut eventuella likvida medel från ditt ISK hos SAVR, och du kan när som helst ge order om att fondandelar ska säljas av.

Varför ska man inte långtidsförvara kontanter i sitt ISK?

Ett ISK beskattas baserat på värdet av tillgångarna och insättningar som gjorts under beskattningsåret. Om du har pengar liggandes i ditt ISK kommer de alltså att ingå i skatteunderlaget. Om du istället hade haft dem på ett vanligt bankkonto skulle du inte betalt skatt på dem.

Du får inte någon ränta på pengar som ligger i ditt ISK. Detta är inte specifikt för just SAVR utan har att göra med det allmänt mycket låga ränteläget i Sverige.

Att ha pengar i ditt ISK innebär alltså att du får noll avkastning på dem och måste betala skatt på dem. Det kan vara praktiskt att ha pengar liggande i sitt ISK när man väntar på att inom kort slå till och göra en investering. För långtidsförvaring finns det däremot mycket bättre lösningar än att ha pengarna i sitt ISK.

Omfattas mitt SAVR ISK av insättningsgarantin?

Ja, likvida medel som förvaras i ditt ISK hos SAVR omfattas av den statliga insättningsgaranti. Taket för den garantin är 1 050 000 kronor per person och institut.

Mer information om vad insättningsgarantin innebär och när du kan ha nytta av den hittar du hos riksgalden.se.

Omfattas mitt SAVR ISK av investerarskyddet?

Ja, det statliga investerarskyddet omfattar SAVR ISK. Taket ligger på 250 00 kronor. Mer information om vad det statliga investerarskyddet är och hur det fungerar hittar du hos riksgalden.se.

Hur beskattas mitt SAVR ISK?

Det beskattas enligt samma regler som alla andra ISK.

Får jag har flera ISK hos SAVR?

Ja, du kan öppna flera stycken ISK hos SAVR om du så önskar.

Får jag ha ISK hos SAVR och min bank samtidigt?

Att du har ett eller flera ISK hos SAVR hindrar dig inte från att öppna och använda ett eller flera ISK även hos andra banker och institut. Det är mycket vanligt att sparare som har ett ISK hos SAVR för investeringar i aktivt förvaltade fonder också har ISK hos andra tillhandahållare för sin aktiehandel, köp av fondandelar i passivt förvaltade fonder, spekulation i strukturerade värdepapper, och så vidare.

Kan jag flytta mina tillgångar?

Du kan inte flytta tillgångar till ditt SAVR ISK. Du kan alltså inte föra över fondandelar till ditt SAVR ISK från något ISK hos någon annan tillhandahållare.

Som alltid gäller att man inte kan flytta värdepapper mellan ISK och värdepappersdepå (VDP). Detta är inte unikt för SAVR utan gäller för alla ISK, och oavsett i vilken riktning du vill flytta dina värdepapper (IKS till VPD, eller VPD till ISK). Tänk också på att försäljning av värdepapper som ligger i VDP kan utlösa reavinstbeskattning.