Nordea ISK

Nordea är en av de svenska storbankerna och för många sparare är det praktiskt att ha sitt ISK hos sin vanliga bank. Du kan dock öppna och använda ett ISK hos Nordea även om du använder någon annan bank för dina övriga bankbehov.

Hos Nordea kan du handla med aktier, fonder, optioner och vissa andra värdepapper i ditt ISK. Till skillnad från de nya nätmäklarna erbjuder Nordea inte bara handel via internet, utan du kan även ringa banken eller göra ett besök på bankkontoret. Att använda sig av telefon eller bankbesök för att göra affärer i sitt Nordea ISK kostar dock minst 250 kronor per transaktion, så det kan bli dyrt om man vill göra många transaktioner. Om man istället använder sig av internet hamnar courtaget vanligen inom spannet 1-99 kronor per transaktion, och 0,06% för riktigt stora belopp.

För förmångskunder hos Nordea gäller särskilda courtageregler.

Vad kan jag handla med i mitt ISK hos Nordea?

Exempel på värdepapper du kan handla med i ditt IKS hos Nordea:


  • Aktier (svenska och utländska)

  • Fondandelar

  • Optioner

Det finns ungefär 550 olika fonder att välja mellan. Detta är i linje med vad storbankerna brukar erbjuda, men färre än vad man kan räkna med hos de nya nätmäklarna. För många småsparares behov är dock utbudet hos Nordea fullt tillräckligt, eftersom fonderna är utvalda med omsorg och har bra spridning. Ungefär hundra av fonderna förvaltas direkt av Nordea.

Vad betalar jag i courtage hos Nordea?  • Courtaget för affärer via telefon eller på bankkontoret är 0,40 procent, dock alltid minst 250 kronor per transaktion.

  • Courtaget för affärer på internet faller vanligen inom spannet 1-99 kronor per transaktion, men kontrollera alltid i förväg exakt vad som gäller. För riktigt stora belopp är courtaget 0,06 procent.

För premiumkunder hos Nordea gäller särskilda courtageregler.

Är mina investeringar låsta för någon viss tid?

Nej. Om du har pengar i ditt Nordea ISK kan du när som helst ge order om att de ska föras över till ett vanligt bankkonto. Du kan också när som helst ge order om att värdepapper i ditt Nordea ISK ska säljas av. Nordea ISK är inte ett låst sparande och det finns inte några begränsningar för när, eller hur många gångar, du kan göra uttag.

Varför ska man inte långtidsförvara kontanter i sitt ISK?

Att ha kontanter liggandes i sitt ISK är praktiskt när man precis sålt av värdepapper och nu aktivt håller utkik efter ett bra tillfälle att investera dem på nytt. Däremot bör man inte slentrianmässigt låga pengar bli liggande i sitt ISK eftersom allting du förvarar i ditt ISK ingår i beskattningsunderlaget. Du betalar alltså skatt på pengarna trots att de bara ligger där och ger noll avkastning. Detta är inte untik för Nordea ISK utan gäller för alla ISK.

Omfattas mitt Nordea ISK av insättningsgarantin?

Ja, pengar ditt Nordea ISK omfattas av den statliga insättningsgaranti som gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Mer information hittar du hos riksgalden.se.

Omfattas mitt Nordea ISK av investerarskyddet?

Ja, det statliga investerarskyddet omfattar Nordea ISK. Den övre gränsen går vid 250 00 kronor.

Mer information om vad investerarskyddet innebär hittar du hos riksgalden.se.


Hur beskattas mitt Nordea ISK?

På samma sätt som alla andra ISK. Reglerna för beskattning påverkas inte av vem du har ditt ISK hos.

Får jag har flera ISK hos Nordea?

Ja, du kan öppna flera stycken ISK hos NordNet om du så önskar.

Får jag ha ISK hos både Nordea och andra banker samtidigt?

Att du har ett eller flera ISK hos Nordea hindrar dig inte från att öppna och använda ett eller flera ISK även hos andra banker och institut. Du kan alltså till exempel ha ISK hos både Nordea, Swedbank, SAVR och Avanza samtidigt. För spararen kan detta vara en smart metod för att dra full nytta av de olika tillhandahållarnas styrkor och undvika de negativa sidorna. Man kan till exempel ha ett ISK för aktieaffärer hos en bank som har ett bra utbud av aktier, och ett annat ISK hos någon annan tillhandahållare som ger bättre villkor för fondsparande.

Kan jag flytta mina tillgångar?

Om du vill flytta hela ditt innehav från ditt Nordea ISK till ett ISK hos någon av konkurrenterna kan du göra det gratis; Nordea ombersörjer flytten och tar inte ut någon avgift för det.

Regler och eventuella kostnader för att flytta värdepapper till ditt Nordea ISK från ett ISK hos någon annan tillhandahållare beror på institutet du flyttar från. Nordea tar gärna emot dem och tar inte ut någon avgift för det.

Det går inte att flytta värdepapper direkt mellan ISK och värdepappersdepå (VPD). Oavsett i vilken riktning du vill flytta (IKS till VPD, eller VPD till ISK) måste du istället sälja av värdepappren, flytta pengarna och använda pengarna för att köpa nya värdepapper. Att sälja av värdepapper som ligger i en VPD kan utlösa reavinstbeskattning.