Nordnet Recension

Nordnet: både bank och värdepappersmäklare

Nordnet fungerar både som en vanlig bank och en mycket välsorterad värdepappersmäklare.

 • Du kan ha ett sparkonto hos Nordnet. Sparandet är inte bundet, utan du kan när som helst göra uttag.
 • Nordnet erbjuder flera sorters lån, både med och utan säkerhet.
 • Du kan handla med värdepapper i ett Aktiekonto eller Investeringssparkonto (ISK) hos Nordnet. Det är dessutom tillåtet att ha både ett Aktiekonto och ett ISK hos Nordnet, för att dra nytta av fördelarna med bägge.
 • Du får ha upp till sex olika valutakonton hos Nordnet för att förvara olika valutor. Dessa kan till exempel användas för att minska valutarisken om man handlar mycket i utländska valutor.

Nordnet omfattas av både den statliga insättningsgarantin och det statliga investerarskyddet. Mer information om vad detta innebär hittar du hos riksgalden.se.

Att ha ett ISK hos Nordnet

 • Hos Nordnet kan du som svensk privatperson öppna ett eller flera investeringssparkonton (ISK) och använda för att spara i och handla med värdepapper. Utbudet av aktier och fonder är mycket stort, men det finns även en del andra värdepapperstyper som du kan handla med här, till exempel certifikat.
 • Sparformen ISK skapades av lagstiftaren för att göra det enklare för privatpersoner i Sverige att spara i och handla med värdepapper, till exempel aktier och fondandelar. Beskattningen av ISK fungerar annorlunda än beskattningen av värdepappershandel utanför ISK. Ett ISK hos Nordnet beskattas precis som ISK hos andra banker och värdepappersmäklare.
 • Det är bara privatpersoner som kan ha ISK hos Nordnet. Detta är inte unikt för Nordnet utan följer lagen om ISK. Företag, föreningar, etcetera kan alltså inte ha något ISK, varken hos Nordnet eller någon annan stans.
 • Det är gratis att öppna och ha ett ISK hos Nordnet. Du betalar bara för de affärer du faktiskt genomför (köpcourtage och säljcourtage). Det finns alltså inte någon årlig avgift, plattformsavgift eller liknande.
 • Om du flyttar värdepapper från icke-ISK (t ex värdepappersdepå eller aktiekonto) till ditt ISK hos Nordnet räknas det skattemässigt som att du säljer av dina värdepapper och sedan köper nya i ditt Nordnet ISK. Reavinstbeskattning kan alltså utlösas.Om du flyttar värdepapper från ett ISK hos någon annan bank/mäklare till ditt Nordnet ISK utlöser detta inte någon reavinstbeskattning.

Courtage för värdepappershandel hos Nordnet

Hos Nordnet finns fyra olika courtageklasser. Tre tillämpar procentuellt courtage, medan den fjärde har ett fast courtage (för närvarande 99 kr) som gäller för alla transaktioner oavsett storlek.

Courtagklassen Mini är bäst för den som huvudsakligen gör transaktioner värda mindre än 15 600 kronor, courtageklassen Liten passar bäst för spannet 15 600 kr – 46 000 kr och courtageklassen Mellan är optimal om huvuddelen av dina affärer överstiger 46 000 kr men inte når upp till 143 479 kr. Om du vanligen gör transaktioner värda 143 479 kr eller mer är courtageklassen Fast bäst; det är den där du betalar 99 kr per transaktion oavsett hur stor den är. Med Fast spelar det alltså ingen roll om du investerar 143 479 kronor eller en halv miljon kronor – det kostar 99 kronor i courtage oavsett.

Courtageklass Mini: Du betalar 0,25% courtage, dock alltid minst 1 krona inom Norden och minst 9 kronor utanför Norden.

Courtageklass Liten: Du betalar 0,15% courtage, dock alltid minst 39 kronor inom Norden och minst 49 kronor utanför Norden.

Courtageklass Mellan: Du betalar 0,069% courtage, dock alltid minst 69 kronor (gäller både inom och utanför Norden).

Courtageklass Fast: Du betalar ett fast courtage på 99 kronor per transaktion, både inom och utanför Norden.

Nybörjare kan handla med aktier på Stockholmsbörsen utan att betala courtage

Under dina första sex månader hos Nordnet finns möjlighet att handla med aktier noterade vid Stockholmsbörsen (svensklistan hos Nasdaq Nordic) utan att betala något courtage för det. Det finns vissa villkor man måste uppfylla för att kunna använda detta erbjudande, bland annat krävs att värdet på ens tillgångar hos Nordnet inte överstiger 80 000 kronor. Erbjudandet är avsett för nya småsparare som vill bygga upp sin aktieportfölj utan att behöva se sitt lilla kapital naggas i kanten av courtagekostnader.

Att spara i fonder hos Nordnet

Utbudet av fonder hos Nordnet överstiger 1 500 vilket är väldigt många. Som jämförelse kan nämnas att många av de traditionella storbankerna har fondkataloger med 500-600 olika fonder.

Om man är ute efter en fond med låg fondförvaltningsavgift kan man med fördel välja någon av de indexfonder som Nordnet själva förvaltar eller förvaltar i samarbete med tredjepart.

Vill du ha stor geografisk spridning? Ta en titt på Nordnet Indexfond Global, som är avpassad för att följa över 1500 olika företag utspridda över 23 länder runt om i världen. Inga u-länder ingår, utan alla företag har säte i stora väletablerade ekonomier/regioner som USA, Eurozonen, Japan och Storbritannien. De dominerande bransherna är teknik, finans och sjukvård. Nordnet Indexfond Global strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i USD för MSCI World Index, med avdrag för avgifter och kostnader.

Om du föredrar att inrikta dig på USA finns Nordnet Indexfond USA, som strävar efter att följa indexet S&P 500 med avdrag för avgifter och kostnader.

Nordnet Indexfond Europa strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i Euro för MSCI Europe Index, med avdrag för avgifter och kostnader. Detta är ett aktieindex som bygger på stora och medelstora aktiebolag i 15 Europeiska länder, både inom och utanför Eurozonen.

Sugen på något lite mer riskfyllt? Nordnet Indexfond Tillväxtmarknader strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i USD för MSCI Emerging Markets Index, med avdrag för avgifter och kostnader. MSCI Emerging Markets Index är ett aktieindex som bygger på stora och medelstora aktiebolag i tillväxtländer. För närvarande dominerar Asien i denna fond, följt av Latinamerika och tillväxtländer i Östeuropa.

Exempel på sådant du INTE hittar hos Nordnet

 • Binära optioner
 • Contracts for Difference (CFD:er)
 • Kryptovaluta

Värt att veta är dock att du kan skaffa dig exponering mot flera kryptovalutor hos Nordnet eftersom Nordnet erbjuder handel med certifikat som bygger på Bitcoin, Litecoin, Ethereum och Ripple. Du kan alltså ägna dig åt kryptovalutaspekulation utan att faktiskt äga någon kryptovaluta.

Att låna pengar från Nordnet

Nordnet Bolån

Exakt hur mycket du får låna beror på din ekonomiska situation, men Nordnet Bolån ges aldrig för mer än 60% av bostadens värde oavsett hur bra din ekonomi är.

Det finns inte något krav på att du ska ha en investeringsportfölj hos Nordnet för att kunna ha ditt bolån hos dem. Däremot kan en investeringsportfölj hos Nordnet hjälpa till att få ned din ränta. Allra lägsta räntekategorin är för låntagare som har minst 1 miljon kronor i tillgångar hos Nordnet.

Nordnet Portföljlån

Använd befintliga värdepapper i din portfölj hos Nordnet som säkerhet för att låna pengar till nya investeringar i värdepapper hos Nordnet. Exakt hur pass bra säkerhet dins värdepapper anses vara avgör Nordnet. Här finns möjlighet att få ett lån till mycket låg ränta. Beroende på omständigheterna kan den bli så låg som < 1 %. Maximal hävstång är 10x.

Nordnet Privatlån (lån utan säkerhet)

Nordnet Privatlån är ett lån utan säkerhet. Maximalt lånebelopp är 500 000 kronor, men det är långt i från alla ansökningar som beviljas ett så stort lån.

Eftersom du inte behöver sätta något som säkerhet för detta lån kan det till exempel kombineras med ett bolån där bostaden utgör säkerhet för bolånet, och du behöver låna ytterligare pengar för att få ihop till den del av köpekostnaden som inte täcks av bolånet.

Det krävs inte att man har någon investeringsportfölj hos Nordnet för att bli godkänd för ett privatlån.

Om Nordnet

Nordnet har sina rötter i den bifirma som år 1996 startades av det svenska aktiebolaget E. Öhman J:or Fondkommission AB. Nordnet är en av pionjärerna när det gäller att erbjuda privatpersoner möjlighet att handla med värdepapper på interent till låga avgifter, och har ända sedan 1990-talet drivit på för att göra både aktiesparande och fondsparande mer tillgängligt och transparent på den svenska marknaden.

Det som startade som en bifirma är idag den stora Nordnet gruppen, vars moderbolag Nordnet AB (publ) har varit börsnoterat på Nasdaq OMS Stockholms huvudlista under kortnumret SAVE sedan november 2020. Värt att veta är också att moderbolaget var noterad på OMX Stockholms Mid Cap-lista år 2000-2017.

Nordnets huvudkontor ligger i Stockholm, men företaget har även kontor i våra grannländer Norge, Finland och Danmark eftersom de har storskalig verksamhet även där.

Nordnet är huvudsakligen känd som en aktie- och fondmäklare, men deras utbud av tjänster är idag betydligt mer omfattande och de är en bank med banklicens som till exempel kan erbjuda bankkonto och banklån.

Under våren 2020 nådde Nordnet den efterlängtade milstolpen 1 miljon kunder.