Avanza ISK

Avanza är inte någon gammal anrik storbank utan en uppstickare på nätet som gett storbankerna rejält med konkurrens, bland annat genom att erbjuda låga courtage vid handel med aktier, fondandelar och vissa andra värdepapper.

Om du öppnar ett ISK hos Avanza kan du handla med flera olika sorters värdepapper, inklusive många aktier och cirka 1 300 olika fonder. För dig som är intresserad av kryptovaluta kan vi meddela att Avanza erbjuder handel med värdepapper som ger dig exponering mot Bitcoin och Ethereum. Du kan alltså ägna dig åt kryptovalutespekulation utan att faktiskt äga någon kryptovaluta.

Vill du göra många små affärer? I så fall kan du välja courtageklass Mini, där lägsta möjliga courtage är blygsamma 1 krona för småtransaktioner. Dessutom kan den småsparare som uppfyller vissa vilkor ägna sig åt viss aktiehandel helt courtagefritt. Ett av kraven för detta är att du inte har mer än 50 000 kr i ditt ISK.

Vad kan jag handla med i mitt ISK hos Avanza?

Exempel på typer av värdepapper som du kan handla med i ditt ISK hos Avanza:

  • Svenska aktier
  • Utländska aktier
  • Vanliga fondandelar och Exchange Traded Funds (ETF:s)
  • Strukturerade värdepapper

Det finns gott om börsnoterade aktier att välja mellan, men även en del som handlas vid marknadsplatser som inte är börser, till exempel vid Aktietorget.

Vad gäller fonder så finns det cirka 1 300 stycken att välja mellan, och vissa av dem förvaltas direkt av Avanza. Ett exempel på en sådan fond är Avanza Zero där du betalar noll kronor i fondförvaltningsavgift.

Du kan inte handla direkt med kryptovaluta i ditt Avanza ISK, men här finns möjlighet att köpa Bitcoin XBT certifikat och Ethereum XBT certifikat. Du kan alltså skaffa dig exponering mot kryptovaluta utan att faktiskt behöva skaffa en e-plånbok för kryptovaluta.

Vad betalar jag i courtage hos Avanza?

Så länge du har mindre än 50 000 kronor i ditt ISK har du möjlighet att göra viss aktiehandel courtagefritt. Mer detaljerad information om detta hittar du hos Avanza. Det är en mycket bra lösning för småspararen som vill bygga upp sitt sparande utan att det försvinner iväg pengar på courtage.

Vad gäller courtagen så finns det fyra olika klasser hos Avanza.

  • Courtageklass Mini: Betala 0,25% i courtage, dock alltid minst 1 krona per transaktion.
  • Courtageklass Small: Betala 0,15% i courtage, dock alltid minst 39 kronor per transaktion.
  • Courtageklass Medium: Betala 0,069% i courtage, dock alltid minst 69 kronor per transaktion.
  • Courtageklass Fast: Betala ett fast courtage på 99 kronor per transaktion.

Är mina investeringar låsta för någon viss tid?

Nej, varken pengar eller värdepapper är låsta för dig i ditt Avanza ISK. Du kan när som helst göra ett uttag av likvida medel eller ger order om att värdepapper ska säljas av. Det finns inte heller någon gräns för hur många uttag du får göra per vecka / månad / år eller liknande.

Varför ska man inte långtidsförvara kontanter i sitt ISK?

Du får ingen ränta på likvida medel i ditt ISK och du måste dessutom betala skatt på pengarna, trots att de bara ligger där till ingen nytta. På ett vanligt bankkonto är det avkastningen som ligger till grund för beskattningen, men i ett ISK är det istället värdet på tillgångarna du skattar på. Därför bör man bara ha likvida medel i sitt ISK om man planerar att investera dem snart; för långtidsförvaring finns det andra lösningar som är mycket bättre.

Detta är inte unikt för ISK hos Avanza utan beror på lagstiftningen för ISK. Att du inte får ränta på pengarna beror på det allmänt låga ränteläget i Sverige och är inte heller unikt för Avanza ISK.

Omfattas mitt Avanza ISK av insättningsgarantin?

Ja, likvida medel som förvaras i ditt ISK hos Avanza omfattas av den statliga insättningsgarantin. Sedan den 1 januari 2021 uppgår den till 1 050 000 kronor per person och institut. För att få veta mer om vad insättningsgarantin innebär, besök riksgalden.se.

Omfattas mitt Avanza ISK av investerarskyddet?

Ja, ditt Avanza ISK omfattas av det statliga investerarskyddet. Taket för detta skydd ligger på 250 00 kronor. För mer information om vad detta innebär, besök riksgalden.se.

Hur beskattas mitt Avanza ISK?

Reglerna för beskattning är de samma oavsett vem du har ditt ISK hos. Dina tillgångar i ditt Avanza ISK beskattas alltså på samma sätt som tillgångar i NordNet ISK, Swedbank ISK, osv.

Du kan läsa mer om beskattning av ISK här.

Får jag har flera ISK hos Avanza?

Ja, du kan öppna och använda flera stycken ISK hos Avanza om du vill. Du kan till exempel välja att skilja på olika sparmål för att få bättre översikt.

Får jag ha ISK hos NordNet och Avanza samtidigt?

Att du har ett eller flera ISK hos Avanza hindrar dig inte från att öppna och använda ett eller flera ISK även hos andra banker och institut. Du kan alltså till exempel ha ISK hos både Avanza, Swedbank, SAVR och NordNet samtidigt.

Kan jag flytta mina tillgångar?

Om du vill flytta hela ditt innehav från ditt Avanza ISK till ett ISK hos någon av konkurrenterna kan du göra det gratis. Avanza ombersörjer flytten och tar inte ut någon avgift för det. Om du däremot bara vill flytta delar av ditt innehav från ditt Avanza ISK till annat ISK tar Avanza ut en flyttavgift på 39 kronor per värdepappersslag, dock maximalt 399 kronor per flyttomgång.

Regler och eventuella kostnader för att flytta värdepapper till ditt Avanza ISK från ett ISK hos någon annan tillhandahållare beror på institutet du flyttar från. Avanza tar gärna emot dem och tar inte ut någon avgift för det.

Det går inte att flytta värdepapper direkt mellan ISK och värdepappersdepå (VPD). Oavsett i vilken riktning du vill flytta (IKS till VPD, eller VPD till ISK) måste du istället sälja av värdepappren, flytta pengarna och använda pengarna för att köpa nya värdepapper. Att sälja av värdepapper som ligger i en VPD kan utlösa reavinstbeskattning.