Köpa aktier

Är du intresserad av att handla med aktier på nätet? Välkommen till vår guide där vi går igenom grunderna för att köpa och sälja aktier på en handelsplattform online.

Att öppna ett konto hos en aktiemäklare

Det finns många olika aktiemäklare att välja mellan på nätet, så det gäller att granska dem kritiskt och välja den som är bäst för just dig och dina investeringsplaner. Att en mäklare erbjuder verktyg för teknisk analys är ju mindre viktigt om du inte är intresserad av teknisk analys, osv.

På den svenska marknaden erbjuder storbankerna aktiemäklarservice online, men det finns även uppstickare som utmanar dem, till exempel Avanza, NordNet och SAVR.

Som småsparare är det viktigt att välja en lösning som passar för just småsparare. Att till exempel hamna med en kontotyp där varje transaktion kostar 99 kronor i courtage (transaktionsavgift) är inte en bra lösning om du tänkt göra små köp och försäljningar. Då är det bättre att du letar upp någon av de mäklare där du kan betala så pass lite som 1 krona per transaktion så länge du gör små transaktioner. Värt att veta är också att både Avanza och NordNet har lösningar där nya småsparare kan komma igång med sin aktiehandel utan att betala något courtage alls.

Vissa aktiemäklare på nätet erbjuder flera olika kontotyper, avsedda för olika typer av handlare. Om du är en småskalig handlare, se till att välja den kontotyp som passar för just detta.

Var förvarar jag mina aktier?

Du kommer inte att få något fysiskt aktiebrev att spara i byrålådan, utan du behöver något av följande:

 • Värdepappersdepå (aktiedepå)
 • Värdepapperskonto (VP-konto)
 • Investeringssparkonto (ISK)

Den mäklare du vill använda kan hjälpa dig ordna detta.

Ett ISK kommer med särskilda regler för beskattning, som många småsparare uppskattar eftersom dessa regler gör det enklare att deklarera handel med värdepapper. Mer om detta kan du läsa hos skatteverket.se.

Gör en insättning till ditt konto hos aktiemäklaren

För att komma igång med att handla med aktier behöver du först göra en insättning av pengar till ditt konto hos aktiemäklaren så att du har något att handla för.

Om du har valt att ha din vanliga bank som aktiemäklare kan du koppla ett av dina vanliga bankkonton till din aktiehandel. Hos vissa banker sker det till och med automatist.

Om din aktiemäklare inte är din bank behöver du göra en överföring. På den svenska marknaden tar i princip alla aktiemäklare emot en banköverföring från din vanliga internetbank. Väljer du däremot en utländsk aktiemäklare kan det vara lite krångligare, eftersom banköverföringar till utlandet inte är lika smidiga som inom landet. I vissa fall är andra lösningar bättre för utländska mäklare, till exempel kreditkort eller e-plånbok.

Att köpa aktier för första gången

Innan du börjar handla för riktiga pengar bör du använda ett demokonto där du kan handla med låtsaspengar. På så vis kan du vänja dig vid handelsplattformen och utforska olika funktioner utan att riskera några riktiga pengar. När du känner dig redo är det enkelt att gå över till att handla med riktiga pengar.

Att köpa aktier hos NordNet

 1. Logga in
 2. Använd sökfunktionen för att söka upp den aktie du vill köpa. (Det finns även aktielistor man kan scrolla i om man så föredrar.)
 3. Klicka för att öppna aktiens sida, där finns massor av information, inklusive aktuell aktiekurs, senaste avsluten, kurshistoria och nuvarande orderdjup. Här ska det även finnas en flik som heter Handla.
 4. Klicka på fliken Handla.
 5. Ett nytt fält kommer att öppnas där du kan ange hur många aktier du vill köpa, vilket pris du är villig att betala och vilket konto pengarna ska dras ifrån.
 6. Dubbelkolla att den information du angav visas korrekt.
 7. Om du vill lägga till någon specialorder, till exempel Kill Or Fill, är det dags att göra det nu.
 8. Klicka på knappen köp. Du hittar den i botten av fältet. När du klickar på knappen skickas din köporder iväg.
 9. NordNet kommer nu att leta efter aktier på marknaden som uppfyller de krav du angav.

Att köpa aktier hos Avanza

 1. Logga in.
 2. Använd sökfunktion för att hitta den aktie du vill köpa. Alternativt, gå till Investera > Aktier > Aktielistan för att se aktierna i en scrollbar meny.
 3. Klicka på den aktie du vill köpa, så öppnas en sida med information om den. Här finns bland annat aktiekurs, orderdjup, historia och senaste avslut.
 4. När du är redo att köpa, klicka på knappen Köp. Du hittar den i det övre högra hörnet.
 5. En ordersida kommer att öppnas. Här anger du hur många aktier du vill köpa, vilket pris du är villig att betala, vilket konto pengarna ska dras från, och om du vill göra en enkel eller avancerad order.
 6. Om du har valt avancerad order ska du göra den nu, till exempel Fill Or Kill.
 7. Dubbelkolla de parametrar du angett.
 8. Klicka på köp för att göra din köporder. Nu skickas order till mäklaren som kommer försöka genomföra den.

Olika ordrar på handelsplattformen

När man använder sig av en handelsplattform för aktiehandel finns det olika ordrar man kan ge. Här kommer vi att gå igenom några av de vanligaste.

Fill OR Kill

Om du ger en order av typen Fill OR Kill innebär det att aktiemäklaren ska bara ska genomföra din order om det är möjligt att genomföra hela order. Om du till exempel gett order om att köpa 100 A-aktier i Företag XYZ för max 15.00 USD styck kommer ordern bara att genomföras om det är möjligt att uppfylla den helt och hållet. Om det t ex bara finns 99 aktier som passar kasseras ordern istället. Du riskerar därför inte att få en delvis fylld order.

Fill & Kill

Detta är motsatsen till Fill OR Kill. När du ger en order av type Fill & Kill vill du att mäklaren ska försöka genomföra den så mycket som möjligt, även om det inte blir till 100%. Det kan till exempel hända att du blir ägare till 25 aktier istället för de 100 aktier du bad om.

Viktigt att veta är att mäklaren kommer att fortsätta försöka fylla din order ända tills ordern förfaller eller du ”dödar” den manuellt.

Stop loss

Denna order används för att hantera risk. När du ställer in en stop loss säger du åt din mäklare (handelsplattformen) att försöka sälja av aktierna om marknadsvärdet sjunker ned till en viss punkt.

Exempel: Du köpte 100 aktier i Bolag XYZ för 25 kronor styck. De är nu värda 27 kronor styck. Du vill hålla på dem, men du vill inte riskera att gå back på affären, så du lägger en stop loss på 26 kronor. Vid 26 kronor kommer de alltså att bjudas ut till försäljning.

Att du lägger en stop loss vid 26 kronor är inte någon garanti för att du får 26 kronor betalt, för det måste ju finnas någon som är villig att betala 26 kronor för dem för att någon affär ska ske. Vid plötsliga snabba förändringar på marknaden kan det hända att försäljningen inte sker förrän lägre än 26 kronor, eller inte sker alls.

När du anger en stop loss, kontrollera hur länge den kommer att gälla. När den tidpunkten inträffar kommer nämligen din stopp loss att tas bort, så du behöver sätta in en ny om du fortfarande vill använda dig av stop loss.

Att sälja aktier

För att lägga ut aktier till försäljning behöver du ange vilka aktier det rör sig om, antal aktier som ska säljas och vilket pris du är villig att acceptera. Precis som när man ger order om köp kan man välja mellan ”Fill & Kill” och ”Fill OR Kill”.

Aktietyper

När man läser artiklar om aktiehandel så kommer man förr eller senare att stöta på en massa olika termer som används för att beskriva olika sorters aktier. Aktier kan delas in på många olika vis, och en viss aktie kan till exempel vara både en A-aktie och en skogsaktie samtidigt, eftersom det rör sig om två olika indelningar. En bil kan ju till exempel vara en röd bil, en snabb bil, en ny bil och en bensinbil samtidigt – och på samma vis fungerar det med aktier.

Hur är aktie är kategoriserad kan hjälpa dig när du försöker klura ut om den passar i din investeringsstrategi. Här nedanför ska vi titta på några vanliga exempel.

Aktieslag

Ett aktiebolag kan utfärd aktier av olika slag. De exakta reglerna för vilka aktieslag som kan förekomma skiljer sig mellan olika länder.

Inom ett visst aktieslag måste alla aktier ha samma villkor, men mellan de olika aktieslagen kan villkoren variera, till exempel vad gäller rösträtt på bolagsstämman och förtur till utdelning.

I Sverige är de vanligaste aktieslagen A-aktier, B-aktier och C-aktier.

A-aktier brukar vanligen ge ett högre röstvärde på bolagsstämman, och är därför ett bra val om man faktiskt vill vara med och bestämma i bolaget.

B-aktier brukar inte ha några speciella egenskaper.
C-aktier är vanligen är preferensaktier. En preferensaktie har bättre villkor än övriga aktier när det gäller utdelningar. Det kan till exempel vara så att preferensaktierna får högre utdelning, eller att de får utdelning även under år då ingen utdelning sker till övriga aktier. (Detta innebär inte att preferensaktie är det samma som utdelningsaktie. När aktiehandlare talar om utdelningsaktier menar de vanligen aktier i aktiebolag som har en lång historia av att ge generösa utdelningar, och som investerare därför köper in sig i för att de hoppas på utdelningar.)

Det är vanligt att preferensaktier har ett konverteringsdatum. När detta datum inträffar omvandlas de till vanliga B-aktier.

Cykliska aktier

När aktiehandlare talar om cykliska aktier avser de vanligen aktier i aktiebolag vars lösamhet till stor del beror på konjunkturcykeln.

Utdelningsaktie

Ett aktiebolag kan välja att dela ut en del av sina pengar till aktieägarna. Om ett aktiebolag är känt för att varje (eller nästa varje) år ge rejäla utdelningarna till aktieägarna brukar aktier i bolaget kallas för utdelningsaktier. De lockar investerare som inte bara hoppas på att aktiekursen ska gå upp, utan också är sugna på att få aktieutdelning varje år. Det finns dock aldrig någon garanti för att det blir någon aktieutdelning nästa år.

Övrigt

Aktier kan benämnas i enlighet med den bransch aktiebolaget är verksamt i. Därför kan du stöta på termer som bankaktie, skogsaktie, osv.

En syndaktie (engelska: sin stock eller sin share) är en aktie där aktiebolagets verksamhet är sådan som många människor har etiska invändningar mot, till exempel casinobranschen, alkoholbranschen, tobaksbranschen, vapenbranschen, porrbranschen, osv.

Aktiebörser

En aktiebörs är en särskild sorts marknadsplats för handel med aktier. Det är bara aktier i bolag som är börsnoterade som handlas vid en börs. En börs har vanligen mycket höga och detaljerade krav för vilka bolag som får noteras vid börsen, det vill säga upptas till handel där. Om ett börsnoterad bolag inte längre uppfyller kraven kan det bli avnoterat och dess aktier kan inte längre handlas på börsen.

Aktier handlas även utanför börser. I Sverige finns till exempel handelplatsen Spotlight Stock Market (före detta Aktietorget) där köpare och säljare träffas för att handla med aktier i bolag som inte är börsnoterade men som har accepterats för handel på Spotlight.

Exempel på stora aktiebörser världen över

 • New York Stock Exchange (NYSE)
 • Nasdaq (som precis som NYSE är baserad i New York City)
 • Tokyo Stock Exchange
 • Shanghai Stock Exchange
 • London Stock Exchange (LSE)
 • Frankfurt Stock Exchange (Börse Frankfurt)
 • Euronext (med handel i Paris, Bryssel, Amsterdam, Oslo, Dublin och Lissabon)
 • Toronto Stock Exchange

Vad är börslistor?

Många börser delar in de börsnoterad bolagen i olika börslistor, baserat på till exempel företagens börsvärde.

På Stockholmsbörsen finns till exempel listorna Large Cap (för företag med börsvärde över €1 miljard), Mid Cap (börsvärdet överstiger €150 miljoner, men når inte upp till gränsen för Large Cap) och Small Cap (börsvärdet understiger €150 miljoner).

Generellt sett anses det som säkrast att investera i Large Cap, men givetvis finns aldrig några garantier. Värt att veta är också att Large Cap aktiehandel tenderar att ha mycket högre likviditet.

Att köpa och sälja vid rätt tidpunkt

Många småsparare har blivit gråhåriga över att försöka klura ut den exakt precis absolut bästa tidpunkten för att köpa respektive sälja en aktie. Sanningen är att även för specialutbildade och erfarna personer som haft aktiehandel som heltidsysselsättning i massor av år är det extremt svårt att lyckas förutsäga exakt när en aktiekurs ska nå sin topp eller nadir. Därför är det bara dumt att gå och gnissla tänder över att man gjorde en vinsthemtagning på 34.5 istället för att vänta till 35.1 istället, eller vilken punkt som nu visade sig vara exakt precis absolut perfekt såhär i efterhand.

Som småsparare som ägnar sig åt aktiehandel på fritiden är det betydligt klokare att inrikta sig på att försöka identifiera akter som är troliga att få en värdeuppgång över tid och köpa dessa aktier för vad de kostar nu. Ett undantag är förstås om man vill ägna sig åt daytrading, men det är en helt annan typ av strategi som kräver helt andra överväganden, och där man inte håller positioner öppna över natt.

Har du identifierat en aktie som du tror på långsiktigt är alltså rådet att köpa den nu. Ja, den kanske kommer att vara något billigare nästa vecka. Eller så kommer den att vara dyrare? Om du tror på den långsiktigt är det vad som spelar roll.

En vanligt lösning för att slipp bli alltför fokuserad vid att hitta den perfekta tidpunkten för köp är att gradvis öka sitt ägande av aktier i bolaget. Istället för att köpa en klump aktier sprider du alltså ut köpen och gör till exempel en ny investering den 20:e varje månad.

Månadssparande

En vanlig rutin bland aktiesparare är att månadsspara i aktier. Detta har flera fördelar, både ekonomiskt och psykologiskt.

 • Du får upp rutin på att sätta undan pengar till aktiehandel istället för att de försvinner iväg på annat.
 • Om kursen i Bolag A har gått ned något sedan förra månaden blir du inte ledsen, utan istället glad över att du kommer att kunna köpa fler aktier för det belopp du investerar i detta bolag varje månad. Du tror ju på Bolag A långsiktigt, så en mindre dipp är inte någon anledning att få magsår.
 • Om kursen i Bolag A har gått upp något sedan förra månaden blir du inte arg över att aktierna kostar mer nu, utan glad över att du hann köpa några förra månaden när kursen var lägre och att dessa aktier nu är värda mer än vad du betalade för dem.

Räkneexempel

Januari: Du köper aktier i Bolag A för 1 500 kronor totalt. De kostar 15 kronor styck så du får 100 aktier. Din totalinvestering i Bolag A är 1 500 kronor till snittpriset 15 kr/aktie. Du förlorar pengar om du säljer när kursen är under 15 kr.

Februari: Du köper återigen aktier för 1 500 kronor i Bolag A, men nu är kursen 10 kr/aktie. Du får alltså 150 aktier för 1 500 kronor. Din totalinvestering i Bolag A efter två köp är 3 000 kronor och du äger 250 aktier i bolaget. Snittpriset per aktie är därmed 12 kr/aktie. Du förlorar pengar om du säljer när kursen är under 12 kr.

Mars: Aktiekursen är fortfarande 10kr/aktie. Du betalar 1 500 kr för 150 aktier. Din totalinvestering är nu 4 500 kr och du äger 400 aktier. Snittpriset blir 11,25 kr per aktie. Du förlorar pengar om du säljer när kursen är under 11,25 kr.

April: Aktiekursen har gått upp till 13,50 kr. Du beslutar dig för att sälja dina 400 aktier. 400 aktier x 13,50 = 5 400 kronor. Du betalade totalt 4 500 kr för att köpa dem och har därmed gjort en vinst på 900 kronor (nästan 20% avkastning). Detta trots att kursen fortfarande inte har nått upp till de 15 kr/aktie som du betalade för första köpet.

Tips! Om du fortfarande tror på företaget finns inget som hindrar att du fortsätter investera i det varje månad.