NordNet ISK

NordNet erbjuder ett ISK där du kan handla med aktier, fonder och vissa andra värdepapper. Både svenska och utländska aktier och fonder är tillgängliga. Utbudet av fonder är ovanligt stort: du kan välja mellan cirka 1 500 olika fonder när du handlar i ett ISK hos NordNet.

Till skillnad mot många andra institutet erbjuder NordNet handel med vissa värdepapper som gör att du får exponering mot kryptovalutan Bitcoin. Du kan alltså spekulera baserat på Bitcoins växelkurs utan att faktiskt äga några bitcoins.

Om man är en småsparare som vill komma igång på liten skala utan att courtagen äter upp en väsentlig del av sparandet är NordNet ISK ett bra val eftersom man kan välja courtageklass mini där det går att göra små affärer utan att betala stora courtage. Minsta möjliga courtage i den här courtageklass är bara 1 krona. Dessutom har NordNet ett erbjudande för nya kunder som gör att man kan göra courtagefria affärer under sina första sex månader om man uppfyller vissa krav; bland annat får man inte ha mer än 80 000 kronor i kontot.

Vad kan jag handla med i mitt ISK hos NordNet?

När du har ett ISK hos NordNet får du tillgång till handel med aktier, fondandelar, optioner och vissa andra värdepapper. En majoritet av alla värdepapper som är tillgängliga är antingen aktier eller fondandelar; det finns till exempel cirka 1 500 olika fonder att välja mellan. Värt att veta är att NordNet ISK inte bara erbjuder handel med vanliga fondandelar utan du kan också investera i så kallade Exchange Traded Funds (ETF).

Vad gäller aktier så går det att handla med både svenska och utländska sådana, till exempel sådana som handlas vid Stockholmsbörsen (OMX Nordic Exchange Stockholm), New York Stock Exchange, Nasdaq och MGM Equity. Aktier som handlas vid vissa svenska handelsplatser som inte är börser är också representerade.

Av de cirka 1 500 fonder du kan handla med i ditt NordNet ISK drivs ungefär ett dussin av NordNet själva.

Vad betalar jag i courtage hos NordNet?

Det beror på courtageklassen. Det finns fyra olika courtageklasser, anpassade för affärer av olika storlekar. För den som vill göra små affärer är courtageklass Mini bäst, medan courtageklass Liten är optimal för affärer i spannet 15 600 kr – 46 000 kr. Tar vi ytterligare ett kliv upp i storlek hittar vi courtagaklassen Mellan som är bäst för transaktioner som överstiger 46 000 kr men understiger 143 479 kr. För ännu större transaktioner passar courtageklassen Fast bäst.

Courtageklass Mini: Du betalar 0,25% courtage, dock alltid minst 1 kr per transaktion inom Norden och minst 9 kronor per transaktion utanför Norden.

Courtageklass Liten: Du betalar 0,15% courtage, dock alltid minst 39 kr per transaktion inom Norden och minst 49 kronor per transaktion utanför Norden.

Courtageklass Mellan: Du betalar 0,069% courtage inom Norden och 0,089% utanför Norden, dock alltid minst 69 kr per transaktion oavsett om det är inom eller utom Norden.

Courtageklass Fast: Här betalar du ett fast courtage på 99 kr per transaktion inom Norden. Utanför Norden gäller ett rörligt courtage på 0,079% per transaktion, dock alltid minst 99 kr.

Möjlighet till courtagefri handel under dina första sex månader

Under dina första sex månader efter att ha skaffat ISK hos NordNet har du möjlighet att göra vissa courtage-fria affärer, så länge du uppfyller vissa krav. Erbjudandet vänder sig till småsparare och är till exempel bara tillgängligt så länge man har mindre än 80 000 kronor i kontot. Du får inte heller göra fler än 500 affärer. Mer detaljerad information om vad som gäller får du om du kontaktar NordNet.

Är mina investeringar låsta för någon viss tid?

Nej, ISK är inte ett låst sparande. De pengar och värdepapper du förvarar i ditt ISK hos NordNet är alltså tillgängliga för dig när som helst. Du kan när som helst ge order om att värdepapper ska säljas av och du kan när som helst ta ut eventuella kontanter från ditt ISK.

Varför ska man inte långtidsförvara kontanter i sitt ISK?

Reglerna för beskattning av ISK bygger på att du skattar för värdet på tillgångar i ditt ISK. Om du till exempel har 100 000 kronor i likvida medel liggandes i ditt ISK ingår dessa pengar i beskattningsunderlaget, trots att de bara ligger där och inte ger dig någon avkastning. Därför finns det bättre lösningar än ISK för förvarning av pengar. Bäst är att bara ha sådana pengar i ditt ISK som du planerar att investera snart.

Värt att tänka på är också att du inte får någon ränta på pengar som förvaras i ditt NordNet ISK. Detta är inte unikt för NordNet utan beror på det låga ränteläget i Sverige.

Omfattas mitt NordNet ISK av insättningsgarantin?

Ja, likvida medel som förvaras i ditt ISK hos NordNet omfattas av den statliga insättningsgaranti som gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Mer information hittar du hos riksgalden.se.

Omfattas mitt NordNet ISK av investerarskyddet?

Ja, det statliga investerarskyddet omfattar NordetNet ISK. Den övre gränsen går vid 250 00 kronor. Mer information hittar du hos riksgalden.se.

Hur beskattas mitt NordNet ISK?

Enligt samma regler som alla andra ISK. Du kan läsa mer här.

Får jag har flera ISK hos NordNet?

Ja, du kan öppna flera stycken ISK hos NordNet om du så önskar.

Får jag ha ISK hos NordNet och Avanza samtidigt?

Att du har ett eller flera ISK hos NordNet hindrar dig inte från att öppna och använda ett eller flera ISK även hos andra banker och institut. Du kan alltså till exempel ha ISK hos både NordNet och Avanza samtidigt.

Kan jag flytta mina tillgångar?

Om du vill flytta hela ditt innehav från ditt NordNet ISK till ett ISK hos någon av konkurrenterna kan du göra det gratis; NordetNet ombersörjer flytten och tar inte ut någon avgift för det. Om du däremot bara vill flytta delar av ditt innehav från ditt NordNet ISK till annat ISK tar NordNet ut en flyttavgift på 49 kronor per värdepapper, dock maximalt 490 kronor per flyttomgång. Du kan alltså flytta fler än tio värdepapper utan att betala mer än 490 kronor totalt.

Regler och eventuella kostnader för att flytta värdepapper till ditt NordNet ISK från ett ISK hos någon annan tillhandahållare beror på institutet du flyttar från. NordNet tar gärna emot dem och tar inte ut någon avgift för det.

Det går inte att flytta värdepapper direkt mellan ISK och värdepappersdepå (VPD). Oavsett i vilken riktning du vill flytta (IKS till VPD, eller VPD till ISK) måste du istället sälja av värdepappren, flytta pengarna och använda pengarna för att köpa nya värdepapper. Att sälja av värdepapper som ligger i en VPD kan utlösa reavinstbeskattning.