Handelsbanken ISK

Handelsbanken är en av de svenska storbankerna och många som redan är kunder hos Handelsbanken har öppnat ISK där av praktiska skäl. Du behöver dock inte ha Handelsbanken som din vanliga bank för att få öppna och använda ett eller flera ISK hos dem, så man kan dra nytta av vad Handelsbanken ISK har att erbjuda utan att bli fullskalig kund hos Handelsbanken om man så föredrar.

Hos Handelsbanken kan du handla med aktier, fonder och strukturerade värdepapper i ditt ISK. Det finns ungefär 1 000 olika fonder att välja mellan, vilket är ovanligt mycket för att vara en storbank.

En nackdel med Handelsbanken är att de tar ut ett högt mini-courtage. Även om du gör väldigt små transaktioner kommer varje transaktion att kosta minst 99 kronor på internetplattformen och minst 175 kronor och du gör den över telefon eller genom besök på banken. Vad gäller telefon och personligt besökt är detta inte orimliga belopp utan de ligger i linje med vad man kan förvänta sig att betala för den typen av personlig service. Att ta ut 99 kronor för varje transaktion över internet är däremot ovanligt dyrt. Handelsbanken kan vara ett okej alternativ om du planerar att göra få, stora och långsiktiga investeringar i ditt ISK. Vill du däremot göra små och frekventa affärer finns det andra tillhandahållare som passar bättre.

Vad kan jag handla med i mitt ISK hos Handelsbanken?

Exempel på vad du kan handla med i ditt ISK hos Handelsbanken:


  • Aktier (svenska och utländska)

  • Fonder

  • Strukturerade värdepapper

Det finns cirka 1 000 olika fonder att välja mellan, och av dessa förvaltar Handelsbanken själva ungefär hundra stycken.

Vad betalar jag i courtage hos Handelsbanken?  • För handel på internetplattformen är courtaget 0,09 procent, dock alltid minst 99 kronor per transaktion. Jämfört med branschen i stort är 99 kr är ett ovanligt högt lägsta courtage för handel i ISK online.

  • För handel via telefon eller personligt besök på bankkontoret är courtaget 0,50 procent, dock alltid minst 175 kronor per transaktion. Minst 175 kronor är i linje med vad man kan förvänta sig att betala för personlig service även hos konkurrenterna.

Är mina investeringar låsta för någon viss tid?

Nej, dott Handelsbanken ISK är inte ett låst sparande. Du kan när som helst ge order om att värdepapper ska säljas av och du kan när som helst ta ut eventuella kontanter från ditt ISK.

Varför ska man inte långtidsförvara kontanter i sitt ISK?

Ett ISK beskattas inte baserat på värdestegringar eller realiserade vinster, utan på värdet av tillgångarna i ditt ISK och insättningar till ditt ISK. Därför är det onödigt att ha pengar liggande i sitt ISK om man inte planerar att investera dem snart, eftersom det ökar på det beskattningsbara beloppet utan att ge någon avkastning.

Du får inte ränta på pengar i ditt Handelsbanken ISK. Detta är inte unikt för Handelsbanken utan beror på det mycket låga ränteläget i Sverige.

Omfattas mitt Handelsbanken ISK av insättningsgarantin?

Ja, pengar i ditt ISK hos Handelsbanken omfattas av den statliga insättningsgarantin. Den gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Mer information om i vilka situationer du kan få hjälp av den statliga insättningsgarantin hittar du hos riksgalden.se.

Omfattas mitt Handelsbanken ISK av investerarskyddet?

Ja, det statliga investerarskyddet omfattar Handelsbanken ISK. Den övre gränsen för detta skydd går vid 250 00 kronor. Mer information om hur det fungerar hittar du hos riksgalden.se.

Hur beskattas mitt Handelsbanken ISK?

Ditt Handelsbanken ISK beskattas enligt samma regler som alla andra ISK. Det spelar alltså ingen roll hos vem man har sitt ISK; skattereglerna påverkas inte av det. Du kan läsa mer om beskattning av ISK här. Grundprincipen är att du beskattas baserat på värdet på tillgångarna i ditt ISK och insättningar som gjorts under skatteåret.

Får jag har flera ISK hos Handelsbanken?

Ja, du kan öppna flera stycken ISK hos Handelsbanken om du så önskar.

Får jag ha ISK hos Handelsbanken och andra banker samtidigt?

Att du har ett eller flera ISK hos Handelsbanken förhindrar dig inte att öppna och använda ett eller flera ISK även hos andra banker och institut. Du kan alltså till exempel ha ISK hos både Handelsbanken, Swedbank, NordNet och SAVR samtidigt.

Kan jag flytta mina tillgångar?

Handelsbanken tar inte ut någon flyttavgift för flytt mellan två ISK, oavsett om du flyttar tillgångar till ditt Handelsbanken ISK från ett annat ISK eller från ditt Handelsbanken ISK till ett annat ISK.

Innan du flyttar värdepapper till ditt Handelsbanken ISK från ett ISK någon annan stans bör du först kontrollera vilka regler det institut du vill flytta från tillämpar; de kan till exempel omöjliggöra flytt av vissa värdepapperstyper eller ta ut flyttavgifter.

Det går inte att flytta värdepapper direkt mellan ISK och värdepappersdepå (VPD). Detta är en allmän regel, det spelar ingen roll om du har har ditt ISK hos Handelsbanken eller någon annan stans. Oavsett i vilken riktning du vill flytta (IKS till VPD, eller VPD till ISK) måste du istället sälja av värdepappren, flytta pengarna och sedan använda pengarna för att köpa nya värdepapper. Att sälja av värdepapper som ligger i en VPD kan utlösa reavinstbeskattning.