Swedbank ISK

Swedbank är en av de svenska storbankerna och många sparare gillar bekvämligheten i att ha sitt ISK hos samma bank som de använder för övriga bankärenden. Det finns dock inte något krav på att du ska använda Swedbank för övriga bankärenden; du kan öppna ett ISK här även om du har någon annan bank som din huvudbank.

Med ett ISK hos Swedbank kan du handla med aktier, fonder, optioner, depåbevis, med mera. Det finns ungefär 500 fonder att välja mellan, vilket är lägre än hos många av konkurrenterna, men ändå fullt tillräckligt för många småsparare.

Till skillnad från de nya nätmäklarna erbjuder Swedbank inte bara handel via internet, utan du kan även göra affärer i ditt ISK via telefon eller genom besök på bankkontoret. Telefonhandel och handel på bankkontoret kostar dock alltid minst 150 kronor per transaktion, medan courtaget för handel över internet ligger inom spannet 0-99 kronor. Vill man hålla kostnaderna nere är därför internethandel att föredra, särskilt om man planerar att göra många små transaktioner istället för några få långsiktiga investeringar.

Vad kan jag handla med i mitt ISK hos Swedbank?

Du kan bland annat handla med aktier (både svenska och utländska), fondandelar, optioner och depåbevis i ditt ISK hos Swedbank.

Utbudet av fonder uppgår till cirka 500 stycken.

Vad betalar jag i courtage hos Swebank?  • Affärer via telefon eller besök hos banken kostar 0,50% i courtage, dock alltid minst 150 kronor per transaktion.

  • Affärer över internet kostar 0-99 kronor, beroende på transaktionens omfång och innehåll. Det finns alltså vissa möjligheter att göra courtagefria eller mycket billiga transaktioner med ett ISK hos Swedbank.

Är mina investeringar låsta för någon viss tid i mitt Swedbank ISK?

Nej. Du måste inte vänta till något visst datum för att göra ett utag från ditt Swedbank ISK, och det finns inte heller några regler som gör att du straffas om du gör ”för många” uttag per vecka / månad / år.

Du kan också när som helst ge order om att värdepapper i ditt Swedbank ISK ska säljas av.

Varför ska man inte långtidsförvara kontanter i sitt ISK?

Du kan förvara pengar i ditt ISK, men grundtanken är att man bara ska använda ISK för att förara pengar som man snart tänker investera igen. Att ha pengar liggandes i ditt ISK ”i onödan” är dåligt av två anledningar.


  • Du får inte någon ränta på pengarna. Om du vill förvara sparade pengar långsiktigt finns det bättre alternativ att tillgå än att ha dem i ett ISK där de ger noll avkastning.

  • Pengar i ditt ISK ingår i beskattningsunderlaget. Ett ISK beskattas inte baserat på värdeförändringar eller realiserade vinster, utan beskattningsunderlaget består av värdet på tillgångarna i ditt ISK. Om du till exempel lägger 100 000 kronor i ditt ISK och låter dem ligga där kommer du alltså att betala skatt på dem varje år, trots att du får noll ränta på dem. Då är det bättre att ha dem i ett vanligt bankkonto där du visserligen inte får någon nämnvärd ränta men i alla fall slipper att betala skatt på innehavet.


Omfattas mitt Swedbank ISK av insättningsgarantin?

ISK hos NordNet omfattas av den statliga insättningsgaranti som gäller för likvida medel upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Mer information om vad den statliga insättningsgarantin innebär och i vilka situationer man kan ha nytta av den hittar du hos riksgalden.se.

Omfattas mitt Swedbank ISK av investerarskyddet?

Ja, det statliga investerarskyddet omfattar Swedbank ISK. Den övre gränsen går vid 250 00 kronor.

Det statliga investerarskyddet skyddar dig mot förluster som beror på att Swedbank gått i konkurs, det är alltså inte något skydd mot förluster som uppstår på grund av andra orsaker, t ex att bolaget du köpte aktier i har gått i konkurs.

Mer information om hur investerarskyddet fungerar hittar du hos riksgalden.se.

Hur beskattas mitt Swedbank ISK?

Ditt ISK beskatttas på samma vid oavsett vem du har det hos. Ett ISK hos Swedbank följer alltså samma regler som ett ISK hos någon annan bank eller institut.

Du kan läsa mer om beskattning av ISK här.

Får jag har flera ISK hos Swedbank?

Ja, du kan öppna och använda flera stycken ISK hos Swedbank om du så önskar. Du kan till exempel ha ett separat ISK för varje sparmål för att enklare hålla isär tillgångarna.

Får jag ha ISK hos Swedbank och någon annan bank samtidigt?

Att du har ett eller flera ISK hos Swedbank hindrar dig inte från att öppna och använda ett eller flera ISK även hos andra banker och institut. Du kan alltså till exempel ha ISK hos både Swedbank, Handelsbanken, NordNet och Avanza samtidigt. Det kan vara en bra lösning för att som sparare kunna dra nytta av de olika tillhandahållarnas respektive styrkor.

Kan jag flytta mina tillgångar?

De flesta värdepapper går att flytta från ditt Swedbank ISK till ett ISK hos någon annan tillhandahållare, men det finns några undantag. Kontakta Swedbank för mer detaljerad information. Viktigt att tänka på är att Swedbank tar ut en flyttavgift på 500 kronor för flytt av utländska aktier.

Regler och eventuella kostnader för att flytta värdepapper till ditt Swedbank ISK från ett ISK hos någon annan tillhandahållare beror på institutet du flyttar från.

Det går inte att flytta värdepapper direkt mellan ISK och värdepappersdepå (VPD). Oavsett i vilken riktning du vill flytta (IKS till VPD, eller VPD till ISK) måste du istället sälja av värdepappren, flytta pengarna och använda pengarna för att köpa nya värdepapper. Att sälja av värdepapper som ligger i en VPD kan utlösa reavinstbeskattning.